Privacyverklaring

Arnhem Ontdekken is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Arnhem Ontdekken verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken indien u deze aan ons hebt verstrekt

  • NAW-gegevens
  • Bedrijfsnaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Arnhem Ontdekken verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Arnhem Ontdekken verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Arnhem Ontdekken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Arnhem Ontdekken verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dat nodig is in het kader van onze dienstverlening of wanneer dit wettelijk verplicht is.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Voor vragen over deze privacyverklaring of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Vragen en klachten

Als u vragen of klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die hieronder zijn opgenomen. Als wij uw klacht niet naar tevredenheid hebben afgehandeld, kunt u altijd terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens:

info@arnhemontdekken.nl
Thomas à Kempislaan 5
6822 LR Arnhem
+31 620 671 113